Strona główna Baza klubów Zgłoszenie Reklama Aktualności Partnerzy Poleć znajomemu Regulamin Kontakt
Zapasy Kraków
Ju-Jitsu Kraków
Shorinji Kempo Polska
Zgłoś swój klub
Pozwól znaleźć Twój klub.
Ta opcja umożliwi Ci dodanie Twojego klubu i prowadzonych przez Ciebie zajęć.

 

Nasi partnerzy
Grappling Kraków

Szkoła Sztuk Walki IRBIS

Strona główna > Wyniki wyszukiwania > Szkoła Sztuk Walki IRBIS
Wróć do wyszukiwania
Szkoła Sztuk Walki IRBIS
kung-fu
MultiSport

Szkoła Sztuk Walki IRBIS to jedna z naj­bar­dziej pro­fe­sjo­nal­nych pla­có­wek w Pol­sce pie­lę­gnu­ją­cych tra­dy­cję chiń­skiej sztuki walki Kung Fu (Wu­shu). Po­wstała je­sie­nią 2009 roku w hali przy ulicy Cheł­moń­skiego 255 w Kra­ko­wie. Po­siada dwie duże sale tre­nin­gowe (ok 170m2 każda) z lu­strami, wy­po­sa­żone w spe­cja­li­styczny sprzęt spor­towy. Jedna przy­sto­so­wana jest do tre­ningu sztuk walki, a druga do za­jęć fit­nes­so­wych i ta­necz­nych (wię­cej in­for­ma­cji na www.irbis-centrumsportu.pl).
Pro­wa­dzimy za­ję­cia dla dzieci, mło­dzieży i do­ro­słych. Za­pra­szamy za­równo tych, któ­rzy my­ślą je­dy­nie o re­kre­acji, jak rów­nież osoby za­in­te­re­so­wane spor­tową ka­rierą zwią­zaną z chiń­skimi sztu­kami walki. Nasi do­świad­czeni, po­sia­da­jący mi­ni­ste­rialne kwa­li­fi­ka­cje dys­cy­pliny Kung Fu (Wu­shu) in­struk­to­rzy oraz pro­fe­sjo­nalne wy­po­sa­że­nie klubu gwa­ran­tują na­szym uczniom bez­pieczny i efek­tywny tre­ning. Szkoła Sztuk Walki IRBIS działa pod pa­tro­na­tem Pol­skiego Związku Wu­shu, a w 2009 roku zo­stała wy­brana na ofi­cjalne Cen­trum Szko­le­nia Ka­dry Pol­ski Wushu.


Prowadzone treningi
Dzień Godziny Lokalizacja Opis treningu
Poniedziałek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 1 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Poniedziałek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 2 (dzieci 6-9 lat – żółte pasy)
Poniedziałek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 3 (dzieci 10-14 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Poniedziałek 18:45 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 7 (początkujący)
Poniedziałek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 8 (kontynuujący)
Wtorek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 4 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Wtorek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 5 (dzieci 6-9 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Wtorek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 6 (dzieci 10-14 lat – początkujący)
Wtorek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 9 (tre­ning walki – sanda)
Wtorek 20:15 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
TAI CHI/QI GONG Grupa 10 (po­cząt­ku­jący i kontynuujący)
Środa 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 1 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Środa 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 2 (dzieci 6-9 lat – żółte pasy)
Środa 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 3 (dzieci 10-14 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Środa 18:45 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 7 (początkujący)
Środa 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 8 (kontynuujący)
Czwartek 16:00 - 16:50 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 4 (dzieci 6-9 lat – początkujący)
Czwartek 17:00 - 18:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 5 (dzieci 6-9 lat – żółte I, żółte II, po­ma­rań­czowe I pasy)
Czwartek 18:15 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 6 (dzieci 10-14 lat – początkujący)
Czwartek 20:00 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU Grupa 9 (tre­ning walki – sanda)
Czwartek 20:15 - 21:15 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
TAI CHI/QI GONG Grupa 10 (po­cząt­ku­jący i kontynuujący)
Piątek 16:15 - 17:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla dzieci
CHOY LEE FUT KUNG FU Tre­ning FORMY I POKAZY (dzieci i młodzież)
Piątek 18:30 - 19:30 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU TRENING OBWODOWY (mło­dzież i dorośli)
Piątek 19:30 - 20:00 Prądnik Biały
ul. Cheł­moń­skiego 255
kung-fu - dla młodzieży i dorosłych
CHOY LEE FUT KUNG FU SPARINGI (mło­dzież i dorośli)


Kontakt
tel. (12) 626 01 78
e-mail: uksirbis@op.pl
http://www.irbis-centrumsportu.pl/
Aikido Kraków, Brazylijskie Jiu-Jitsu Kraków, Boks Kraków, Capoeira Kraków, FMA Kraków, Hapkido Kraków, inne Kraków, Ju-Jutsu Kraków, Judo Kraków, Karate KrakówKick-Boxing/K1 Kraków, Krav Maga Kraków, Kung Fu Kraków, MMA Kraków, Muay Thai Kraków, Sambo Kraków, Samoobrona Kraków, Taekwondo Kraków, Zapasy Kraków

Sztuki/Sporty Walki - Bieżanów/Prokocim Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bieńczyce Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Bronowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Czyżyny Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Dębniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Grzegórzki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Krowodrza Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Łagiewniki Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Mistrzejowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Nowa Huta Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Podgórze Duchackie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Czerwony Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Prądnik Biały Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Stare Miasto Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Swoszowice Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Wzgórza Krzesławickie Kraków, Sztuki/Sporty Walki - Zwierzyniec Kraków

 

Copyright © 2012 Wykonanie Website